Ana Sayfa

Sempozyum Tam Metin Kitabı Yaynylandı 14/11/2022

https://drive.google.com/drive/folders/1mRrGeHyvY6_RbINvFxWG9jeVhiKlUMqA?usp=share_link

… SEMPOZYUM OZET BİLDİRİ KİTABI YAYINLANDI.. 08/11/2022

…SEMPOZYUM PROGRAMI YAYINLANDI… 08-11-2022

ULUSLARARASI 21. YÜZYILDA GENÇLİK ve İNANÇ EĞİLİMLERİ SEMPOZYUMU

KABUL EDİLEN BİLDİRİ LİSTESİ

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,

21. Yüzyıl, bir çok alanda olduğu gibi bireylerin düşünce dünyasında da hızlı değişimlerin yaşandığı bir çağdır. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, ulaşım ve iletişim imkanlarının gelişmesi ve farklı din, dil ve kültürlerden insanlarla yüz yüze gelerek karşılıklı etkileşim içerisinde olma pratikleri, bir çok konuyu yeniden ele almayı gerektirmiştir. Bu bağlamda Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Enstitüsü iş birliğiyle üniversitemizin 30. Yıl etkinlikleri kapsamında “Uluslararası 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri” başlıklı sempozyum konusunu ele almak üzere siz bilim insanlarını davet etmekteyiz.